Trykklufttjenester AS

VELKOMMEN TIL TRYKKLUFTTJENESTER AS

 

TJENESTER OG RÅDGIVNING

Som en uavhengig part, bistår vi deg  før du går til anskaffelse av nytt utstyr. Trykklufttjenester AS går i dialog, kartlegger og finner løsninger på hvilke behov din bedrift har  til et trykkluftsystem.

 

Trykklufttjenester utarbeider tilbudsforespørsel, innhenter tilbud fra aktuelle leverandører – både på utstyr og serviceavtaler.

 

Som kunde kan du selv være med  og bygge opp et kvalitets system. Trykklufttjenester AS utarbeider aktivitetsplaner, rutiner og prosedyrer, slik at dette blir på et akseptabelt nivå gjennom hele utstyrets  livsløp.

 

Du oppnår at du slipper å bekymre deg for ødelagte, eller utrygge produkter, i tillegg til å sikre høyre kvalitet på dine produkter.

 

Inspeksjonstjenester:

  • Inspeksjon av utstyr og komponenter
  • Inspeksjon av trykkluftsystem
  • Evalueringstjenester for risikoanalyse.

 

Trykkluft analysetjenester og dokumentasjon:

  • Kontroll av trykkluft renhet (ISO8573-1:2010)
  • Restoljekontroll (oljedråper, tåke og damp)
  • Fuktighetskontroll
  • Partikkel kontroll (alle ikke brennbare gasser)
  • Bakterier

 

 NÆRINGSMIDDEL TRYKKLUFT

Forbruker og myndigheter forventer at næringsmiddelindustrien skal være oppdatert på lover, forskrifter og andre krav som stilles. Dette for å ivareta god matsikkerhet til forbruker. Næringsmiddelindustrien har et stort potensiale, til å påvirke folks liv og helse, dersom ikke kravene følges, derfor er streng kontroll nødvendig.

 

 PUSTELUFT

Der trykkluft benyttes til pusteluft, stilles strenge krav. Dette for og unngå skade og sykdom hos bruker. Trykkluft kan inneholde store mengder bakterier, i tillegg til olje, og andre forurensninger som igjen, kan gi akutt helseskade. Det som er viktig å vite er at det kan ta flere år før en skadelig effekt gjør seg gjeldene.

 

 MEDISINSK TRYKKLUFT

Er en gass som er beregnet for bruk til pasienter, og brukes til innåndingsformål som lungefysioterapi, anestesi, akutt - og intensivbehandling. Eksempel på dette er: bedøvelse, terapeutisk, diagnostisk og pusteluft. Medisinsk oksygen er en livsnødvendig hjelp for åndedrettet i forbindelse med akutt- og intensivbehandling, under/etter 

 

FARMASØYTISK TRYKKLUFT

Vi utfører miljøkontroll i henhold til ISO 8573-1:2010 som definerer antall partikler, olje mengde og fuktighetsnivå i trykkluften.

 

MÅLEUTSTYR

For å kunne måle partikler i trykkluft og komprimerte gasser, kreves det spesial- utstyr som måler de riktige partiklene iht. til gjeldende standard ISO 8573-1:2010

 

FØR DU INVESTERER

Trykkluft renhet og riktig tilpasset utstyr blir ofte oversett. Man tror at man har god nok kontroll så lenge man har en serviceavtale på kompressor og utstyr. Vi avdekker gang på gang, at dette ikke stemmer.

 

 

OM TRYKKLUFTTJENESTER AS

Trykklufttjenester AS er et spesialfirma med mer en 30 år i trykkluftbransjen, vår erfaring og kompetanse har medført at vi nå ønsker og ha et veldig høyt fokus på å utføre komplette renhets analyser av trykkluft.

 

Våre målemetoder, inkluderer både partikkel- og oljedampmålinger.

Komplette renhetsanalyser er viktig, for å kunne oppfylle gjeldene krav til dokumentasjon som kreves i produksjon av medisinske gasser, til sykehus og farmasøytisk industri.

 

Næringsmiddelindustrien og alle som er en del av næringskjeden, har krav til å dokumentere sin trykkluftrenhet.

 

Ved å benytte deg av våre tjenester vil du få bedre oversikt og nødvendig dokumentasjon til bruk i dine kontrollsystemer.

 

Kontakt oss i dag for en uforpliktet samtale !

Søkeord: Maskiner og rekvisita Pusteluft Reparasjon Salg Rørinstallasjon Trykkluft Filter Bakteriefilter Industriavsug Kjøp 

Snarevegen 202,
2210 Granli

OrgNr: 911708205

Mobil: 91 34 07 41
www.trykklufttjenester.no
reidar@trykklufttjenester.no