AKERSHUS & BUSKERUD ENØK

Velkommen til Akershus & Buskerud ENØK
 
Ønsker du: 

      » En smart energiøkonomisk løsning ?
    » Å skifte ut oljefyren eller el.kjelen til 
       fordel for en energibrønn og varmepumpe ?    
    » Grunnvann til hus eller hytte?

    
Akershus & Buskerud ENØK aktivitet:
    » Boring av energibrønn
    » Boring av grunnvannsbrønn

    » Levering og installasjon av smarte
       energiøkonomiske løsninger i form av 
       varmepumper 

    » Levering og installasjon pumpeanlegg til brønn
      
    » Energileverandør fra nærvarmeanlegg
    
    » Konsulentvirksomhet ved bore- og energiprosjekter

     
    
Akershus & Buskerud ENØKs mål: 

    » Godt arbeid 
    » God pris 
    » God service 

    
  Akershus & Buskerud ENØK tar oppdrag fra: 

    » Boligeiere 
    » Hytteeiere 
    » Større utbyggere 
    » Entreprenører 
    » Stat & kommune 


Klikk 
her for informasjon om våre tjenester

Ta kontakt med oss ved å klikke her, og vi hjelper deg !


Eller ring oss på : 990 39 495 


       
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ».
Levering og installasjon av varmepumper, pumpeanlegg for energibrønner og drikkevannsbrønnerVi har et bredt utvalg av pumper i ulike prisklasser fra markedsledende kvalitetsprodusenter. Vi leverer og installerer en pumpe dimensjonert ift. ditt behov. – og til riktig pris. 


Varmepumper; 
Vi leverer varmepumper og energiøkonomiske løsninger tilpasset ditt behov fra markedsledende kvalitetsprodusenter. 
 

Smarte energiøknomiske løsninger er:

Væske/vann varmepumper (bergvarmepumper).

Vi tilbyr hjelp til utfylling av søknad om kr. 10.000,- i støtte fra Enova samt gunstig finansiering.Be om tilbud på den beste energiøkonomiske løsningen i.f.t din bolig.


Pumpeanlegg til drikkevannsbrønner; 
 Akershus & Buskerud ENØK anbefaler og installerer riktig pumpe i.f.t. ditt behov. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg. 


 

 


 

Vi hjelper deg med råd, korrekt dimensjonering for boligen og en riktig løsning.

Kontakt oss ;


Ring 990 39 495, send oss en e-post: 
post@aquaboring.no eller fyll utkontaktskjemaet.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ».
Boring av energibrønn


Energibrønn: Boring av energihull og montering av kollektor 

Fakta om Energibrønn: 
Berggrunnen er en gratis varmeressurs, som holder omtrent samme temperatur hele året. Dybden på borehullet avhenger av ditt energibehov til oppvarming og varmtvann. Med bergvarme og varmepumpe kan manreduserere kostnader til 
oppvarming med 2/3. (klikk her )


Samtidig får du en trygg og miljøvennlig oppvarming. 
Energibrønnen kan bores selv på små tomter. For et hus trengs vanligvis mellom 120 og 200 meter boredybde. 

I energibrønnen plasseres to lukkede plastslanger; såkalte kollektorer
Kollektorene er koblet sammen i bunnen av brønnen og er vanligvis 40 mm i diameter. For å oppnå størst mulig sikkerhet mot lekkasje av kollektorvæske ut i grunnvannet benytter vi alltid helsveisede plastslanger. 

Kollektoren blir fyllt med en nøye utmålt blanding av 
etanol og vann
(kollektorvæske). 
Kollektorens funksjon er å ta opp varme fra berggrunnen.
Kollektorvæsken varmes opp av berggrunnen , sirkulerer opp og overfører varmen til varmepumpen. 
Vanligvis er temperaturen på kollektorvæsken inn til varmepumpen ca. 4 grader. Ut fra pumpen er temperaturen i boligens lukkede system 40 – 60 grader. 

Normalt avgir fjell mellom 30 – 50 Watt / meter vannfylt borehull. 

Nivået på grunnvannet er viktig da overføring av varme mellom kollektoren og fjellet bare skjer i den vannfylte delen av energibrønnen. 

Over grunnvannsstanden er det luft. Som vi vet har luft stor termisk motstand. Derfor blir varmeoverføringen ubetydelig her. 
Energiuttaket
 blir derfor beregnet utifra dybden på brønnen, målt ved antall vannfylte meter. Dersom borehullet kun gir moderat eller 
ingen vannmengde, fyller vi borehullet med sand, bentonitt eller borkaks for å bedre varmeledningen mellom berg og slange. 

Det varme vannet brukes til:
» Oppvarming via sløyfer i gulvet, 
   radiatorer eller luftvifter. 

» Forbruksvann

Varmeopptaket er avhengig av en rekke forhold som bl.a.; 
» Bergart og kvartsinnhold, 
» Diameter på borehullet, 
» Mengden av grunnvann som strømmer 
   gjennom energibrønnen pr. time 
» Helningen i terrenget. 


Alt dette tar vi hensyn til når vi foretar en boring. 


Man kan bruke den lave temperaturen fra fjellgrunnen via kollektoren til å gi kjøling om sommeren. Dette gjør man ved å la kollektorvæsken sirkulere via varmepumpen til en viftekonvektor. Denne tar varmen opp i kollektoren og overfører varmen til berggrunnen.
 

Klikk her for energiboring og besparelser

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ».
Boring etter vann


I tillegg til gleden av å kunne drikke friskt kildevann fra egen brønn, er en
grunnvannsbrønn en god og langsiktig investering som ofte gir en god 
verdiøkning av bolig og hytte. 

Gjennomsnittet av brønner som bores i dag er ca 75 meter dype. 

Når vi skal bore grunnvannsbrønnen finner vi først egnet plassering. Så borer 
vi stålrør ned gjennom jordlaget og ned i fast fjell.

Når foringsrøret treffer fjell bores det ytterligere ca. 2 meter 
for å få en tett forbindelse mellom fjell og jordlag. Da hindrer man bl.a. 
overflatevann å trenge inn i brønnen. Vi fortsetter arbeidet inntil vi har funnet 
tilfredsstillende vannmengde. Etter endt boring rengjøres brønnen for å 
forhindre bunnfall. Deretter kan brønnpumpe installeres. 


» brønnpumper /pumpeanlegg : klikk her

Tiurveien 38
3030 Drammen

OrgNr: 965336141

Telefon: 990 39 495
www.aquaboring.no
post@aquaboring.no